Maar wat is nu eigenlijk BSM-de Jong® therapie?

Een kind ontwikkelt zich zeer snel. Binnen een periode van achttien jaar moet het groeiproces van foetus naar volwassene zijn voltooid. Een onwaarschijnlijke hoeveelheid ontwikkelingen volgt elkaar in sneltreinvaart op. Uiteenlopend van leren kruipen tot het volgroeien naar een volwassen lichaam. Van het leren praten tot het als junior volwassene klaar staan voor het 'echte' leven.Het is dus helemaal niet zo vreemd wanneer blijkt dat een aantal van die, voor een kind zo belangrijke, ontwikkelingsmomenten niet zo vloeiend verloopt. Zeker vandaag de dag wordt er veel van het kind gevraagd, soms ook veel eerder dan dat het lijfje van het kind ertoe in staat is. Bepaalde stappen worden dan overgeslagen in de ontwikkeling, waardoor problemen kunnen ontstaan. Ook kunnen de stappen al tijdens de zwangerschap onvoldoende gemaakt zijn of heeft de bevalling een grote impact hierop gehad. Hier komt de BSM-de Jong® therapie om de hoek kijken. Met deze methode zijn we in staat veel van die 'gemiste momenten' door speciale begeleiding en specifieke programma's geheel of gedeeltelijk te herstellen.


Als BSM-de Jong® therapeut leg ik het verband tussen (lichamelijke) problemen en het zenuwstelsel. Bij een behandeling wordt de waarneming, de verwerking en de automatisering van signalen van buitenaf (zoals het horen, het zien) sterker. Ook kijk ik naar de werking van de organen. Een integrale kijk dus!


De therapie is erop gericht om eerst uit te zoeken waar het verminderd functioneren plaatsvindt. Vervolgens wordt door het uitvoeren van oefeningen dat gebied in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) versterkt, waardoor de prikkeloverdracht tussen de cellen wordt verbeterd en het brein weer beter kan functioneren.


BSM-de Jong® therapie is overigens ook geschikt voor pubers en (jong)volwassenen! Oftewel een therapie voor 0 tot 88!